STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87501 Miếng lót sản phụ Osaki TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 330323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

87502 Miếng lót thấm hút dán quần bệnh nhân ADULT INSERT PAD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

87503 Miếng lót trong bộ khớp gối nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 010/PL/BMS/2022 Còn hiệu lực
23/08/2022

87504 Miếng lót vùng bụng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 26.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN EMCAS Còn hiệu lực
22/02/2021

87505 Miếng lót y tế Osaki TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 390323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

87506 Miếng lót định hình TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 26.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN EMCAS Còn hiệu lực
22/02/2021

87507 Miếng lưới dùng trong phẫu thuật thoát vị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01191118 Công ty cổ phần Kỹ thuật TEKO Còn hiệu lực
22/08/2019

87508 Miếng lưới điều trị thoát vị TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181709 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU Còn hiệu lực
08/01/2020

87509 Miếng ngáng miệng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

87510 Miếng ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 03-2022/KTNHA Còn hiệu lực
22/07/2022