STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87531 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1394PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

87532 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/399 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

87533 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/533 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

87534 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 13/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

87535 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/188 Còn hiệu lực
30/05/2023

87536 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/347 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

87537 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/341 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/11/2021

87538 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 004/PL/ELV/2022 Còn hiệu lực
08/05/2022

87539 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/10/220 Còn hiệu lực
23/11/2022

87540 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/46 Còn hiệu lực
30/05/2023