STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87551 Túi hấp (ép dẹp) vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MDF001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
01/07/2019

87552 Túi hấp dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

87553 Túi hấp dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200465 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
27/08/2020

87554 Túi hấp thụ 6 ngăn 6 Segmented Absorbent Pouch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

87555 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 62/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

87556 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1036/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Còn hiệu lực
06/07/2021

87557 Túi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/06 Còn hiệu lực
26/05/2022

87558 Túi hấp tiệt trùng (dạng cuộn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1036/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Còn hiệu lực
06/07/2021

87559 Túi hấp tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 85/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
29/12/2021

87560 Túi hấp tiệt trùng có dán niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 81/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022