STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87551 Miếng đặt vùng mũi: Nasal Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1003-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ngọc Lan Đã thu hồi
14/10/2021

87552 Miếng đặt vùng mũi: Nasal Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1003 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

87553 Miếng đặt vùng ngực: Pectoralis Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1005-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

87554 Miếng đặt vùng ngực: Pectoralis Implant TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1005 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

87555 Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 450/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

87556 Miếng đệm chỉ khâu van tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 443/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2019

87557 Miếng đệm cotton mềm đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

87558 Miếng đệm gel cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

87559 Miếng đệm gel có bọc lót cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

87560 Miếng đệm gót siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022