STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87571 Máy đo loãng xương và phụ kiên đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
07/05/2021

87572 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV016/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

87573 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV030/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

87574 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV038/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
28/10/2020

87575 MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG X-QUANG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 1712.18/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

87576 Máy đo loãng xương để bàn bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

87577 Máy đo lực tiếp xúc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 03/2023/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
16/03/2023

87578 Máy đo lưu huyết não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 272017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

87579 Máy đo lưu huyết não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 12071/2022/MPMED Còn hiệu lực
15/07/2022

87580 Máy đo lưu huyết não (Doppler xuyên sọ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2-07062019-TPCOM/170000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019