STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87591 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW06/2022 Còn hiệu lực
30/09/2022

87592 MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 004/2023/PL Còn hiệu lực
07/09/2023

87593 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPB-DPGLOBAL Đã thu hồi
26/10/2023

87594 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPL-DPGLOBAL Còn hiệu lực
26/10/2023

87595 Miếng dán vết thương dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED 01-2023/KQPL-YTSN Còn hiệu lực
12/05/2023

87596 Miếng dán vết thương NatureGo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1967/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD Còn hiệu lực
03/02/2021

87597 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200342 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y HỌC Á CHÂU Còn hiệu lực
10/06/2020

87598 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 02-2024/BSR-BYT Còn hiệu lực
06/02/2024

87599 Miếng dán vô trùng cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2172/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Còn hiệu lực
25/11/2021

87600 Miếng dán vô trùng OPSITE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 025/SNI/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020