STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87611 Vít chỉ neo dạng Ti (suture anchor Ti) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

87612 Vít chỉ neo khâu chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

87613 Vít chỉ neo khâu băng ca tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

87614 Vít chỉ neo khâu chóp xoay thế hệ mới TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

87615 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
18/09/2019

87616 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 006/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
18/09/2019

87617 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

87618 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

87619 Vít chỉ neo lắp sẵn TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
24/10/2022

87620 Vít chỉ neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020