STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87611 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-707/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87612 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-706/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87613 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-708/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87614 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-799/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

87615 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện, hiếu khí phát triển nhanh, cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy, Listeria monocytogenes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 366/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

87616 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và hiếu-kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 360/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

87617 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 32/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/08/2021

87618 Thuốc thử định lượng xét nghiệm xác định sự phân hủy Fibrinogen (Fib) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

87619 Thuốc thử định lượng điện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, pH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG 190522/PL-TBYT Còn hiệu lực
09/08/2022

87620 Thuốc thử định nhóm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0134 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021