STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87621 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0009/THUYAN Còn hiệu lực
22/02/2022

87622 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0046/THUYAN Còn hiệu lực
13/04/2023

87623 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 23005 Còn hiệu lực
05/09/2023

87624 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 23005/BPL-TAK Còn hiệu lực
05/09/2023

87625 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

87626 Ống hút đàm nhớt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

87627 Ống hút đàm nhớt không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

87628 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh Nam Phụng Còn hiệu lực
10/11/2020

87629 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 371-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh nhựa y tế Đại Việt Còn hiệu lực
10/11/2020

87630 ỐNG HÚT ĐIỀU KINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 165/CBPLA/TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019