STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87631 Mở khí quản Tracheofix có bóng, không cửa, các số 7-11mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-021/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

87632 Mở khí quản Tracheofix không bóng, không cửa, các số 7-11mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

87633 Mỡ Silicon (Silicon oil to lubricate the white piston for Heamatology Analyzer model Hematron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 33-21/200000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Minh Dũng Đã thu hồi
02/12/2021

87634 Mỡ thoa trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181517 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TIẾN Còn hiệu lực
26/06/2019

87635 Mỡ thoa trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190873 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/09/2019

87636 Mỡ thoa trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191500 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Còn hiệu lực
10/12/2019

87637 Mỡ thoa trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210095 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
08/02/2021

87638 Mỡ thoa trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV 07/2024/RELIV-TTBYT Còn hiệu lực
26/02/2024

87639 Mô tơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 578/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

87640 Mô tơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 578/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019