STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87641 Miếng dán đo nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IPARAMED 010223/IP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

87642 Miếng dán đo nhịp tim và nhịp thở kèm phụ kiện - Continuous ECG Recorder TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

87643 Miếng Dán Đo Điện Tâm Đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2020/180000028/ PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM Còn hiệu lực
03/12/2020

87644 Miếng dán đuổi muỗi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/VBPL-FL Còn hiệu lực
02/08/2022

87645 Miếng dính bảo vệ mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181017 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/04/2020

87646 Miếng dính bảo vệ mắt có lỗ thông khí GLASVIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181029 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Còn hiệu lực
12/04/2020

87647 Miếng Foam phủ vết thương các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 82/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

87648 MIẾNG GẠC DÍNH VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 062024-APPL/170000091/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

87649 Miếng Gạc Hexatulle TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1977/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
26/01/2021

87650 Miếng Gạc Vasetulle TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
26/01/2021