STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87641 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210108 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

87642 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 267/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
20/03/2021

87643 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 108/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/05/2022

87644 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022

87645 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 90922-TH/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/09/2022

87646 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-28/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

87647 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-34/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

87648 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 123/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/12/2022

87649 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 353/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
17/04/2023

87650 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 364/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
24/04/2023