STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87681 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 17052022/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
19/05/2022

87682 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 04-0111/2023/QDM-PL Còn hiệu lực
01/11/2023

87683 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 01-1103/2024/QDM-PL Còn hiệu lực
06/06/2024

87684 Máy đo nồng độ oxy trong mô não và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

87685 Máy đo nồng độ ôxy (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018273 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

87686 Máy đo nồng độ Oxy (Pulse Oximeter) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2052/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
23/08/2021

87687 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 234-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUÂN VY Còn hiệu lực
30/07/2021

87688 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 233-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUÂN VY Còn hiệu lực
30/07/2021

87689 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 223-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
08/11/2021

87690 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1881/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022