STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87691 Ống gel bảo vệ ngón chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

87692 Ống ghép mạch máu nhân tạo PE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 514/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

87693 Ống ghép mạch máu nhân tạo phủ bạc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 515/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

87694 Ống ghép nội mạch can thiệp phình động mạch chủ bụng – nhánh chậu trong và ngoài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0051/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
18/10/2019

87695 Ống giữ kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38BPL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Đã thu hồi
25/06/2019

87696 Ống giữ kim lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 154 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
17/09/2021

87697 Ống giữ kim lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

87698 Ống giữ kim Needle Holder (Greiner CE Marked Multi Use) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

87699 Ống Glycemi, xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NXD001-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH Còn hiệu lực
19/06/2019

87700 Ống hàn C-Flex TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 265/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021