STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87701 Nạng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 07-VBPL/VTM Còn hiệu lực
03/08/2022

87702 Nâng đẩy xương dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 384/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

87703 NANOCOVI PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 953/21/170000116/PCBPL-BYT.. Còn hiệu lực
26/01/2022

87704 Nanoquant Real-Time HBV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

87705 Nanoquant Real-Time HCV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

87706 NANOSTAR NaCl 0.9% Silvernano TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 417/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Còn hiệu lực
22/10/2021

87707 Nạo Ngà Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

87708 Nạo ổ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232812/LN-MATRIX/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

87709 Nạo Xương Ổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

87710 Nạo xương/Curette các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV006g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019