STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87751 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 906/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021

87752 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 04-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Còn hiệu lực
13/12/2021

87753 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4080-5 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
30/12/2021

87754 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

87755 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME 16/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

87756 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/03 Đã thu hồi
12/04/2022

87757 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/03 Còn hiệu lực
12/04/2022

87758 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN 03/2022/PL-DUXIN Còn hiệu lực
27/04/2022

87759 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

87760 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 865/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022