STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87751 Ống hút đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

87752 Ống hút đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

87753 Ống hút đờm 24h 3 đầu kết nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

87754 Ống hút đờm 24h chuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

87755 Ống hút đờm 72h chuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

87756 Ống hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10 Còn hiệu lực
23/09/2022

87757 Ống hút đờm nhớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191357 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

87758 Ống hút đờm nhớt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
07/11/2023

87759 Ống hút đờm nhớt có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED1217/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

87760 Ống hút đờm nhớt không có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019