STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87761 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210521-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/07/2021

87762 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210525-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

87763 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 272/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

87764 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 134/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/08/2021

87765 Thuốc thử định danh vi khuẩn Neisseria và Haemophilus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-10.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/03/2022

87766 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-714/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87767 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-704/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87768 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 194/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/10/2021

87769 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-707/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

87770 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-706/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020