STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87811 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

87812 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

87813 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

87814 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

87815 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN 03/2022/PL-DUXIN Còn hiệu lực
27/04/2022

87816 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

87817 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K3Pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 192.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀNG Còn hiệu lực
25/06/2021

87818 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K9Pro kiêm phun dung dịch sát khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 192.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀNG Còn hiệu lực
25/06/2021

87819 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp camera ghi hình ảnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
07/07/2021

87820 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp camera ghi hình ảnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021