STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87831 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TC001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU Còn hiệu lực
20/12/2019

87832 Máy đo nhịp tim thai nhi (Doppler) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 13-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2022

87833 Máy đo nhịp tim và nồng độ oxy TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 02/ 2022-BJC/TA-PL Còn hiệu lực
25/03/2022

87834 Máy đo nhịp tim và nồng độ oxy TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 02/2022-BJC/TA-PL Còn hiệu lực
25/03/2022

87835 Máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018227 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/07/2019

87836 Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 261/BJC-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
30/11/2021

87837 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 51/170000001/PCBPL-BYT (2020) Còn hiệu lực
10/05/2022

87838 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2536A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

87839 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 01/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

87840 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022