STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87841 Ống ly tâm xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

87842 Ống ly tâm, bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

87843 Ống mao dẫn (EDTA Capillary Tubes) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 160/PLA/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
20/09/2021

87844 Ống mao dẫn chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3619 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ Còn hiệu lực
11/03/2021

87845 Ống mao dẫn EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 364/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

87846 Ống mao dẫn lấy máu dùng 1 lần loại 1ML gồm: ống lấy máu, mũ chụp, que khuấy; 1000 chiếc/ hộp; mã hàng: 4527 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG 03-2023/170000151/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

87847 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 02-0509PL/2022/MEDAZ Đã thu hồi
06/09/2022

87848 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 12-1906PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/06/2023

87849 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 05-2006PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
20/06/2023

87850 Ống mao quản dùng trong quy trình lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-121/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019