STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87851 Môi trường chọn lọc tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1584 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

87852 Môi trường chọn lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2904A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

87853 Môi trường chọn lọc tinh trùng gắn kết HA để ICSI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS038/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

87854 Môi trường chọn lọc tinh trùng gắn kết HA để ICSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87855 Môi trường chứa Hyaluronidase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1579 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

87856 Môi trường chứa Hyaluronidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

87857 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190884 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/10/2019

87858 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190884.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/07/2020

87859 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

87860 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022