STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87871 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC NGUYÊN 15-03/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

87872 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90621CN/190000014/PCBPL-BYT Trịnh Minh Thiện Còn hiệu lực
27/10/2021

87873 Máy đo nồng độ oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

87874 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2327A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

87875 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 01-VBPL/VTM Còn hiệu lực
28/02/2022

87876 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 02-VBPL/VTM Còn hiệu lực
28/02/2022

87877 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1011821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

87878 Máy Đo Nồng Độ Oxy Trong Máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL Còn hiệu lực
31/08/2021

87879 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3930-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2021

87880 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 037-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/12/2022