STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87871 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190098.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/03/2020

87872 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 33.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Còn hiệu lực
23/04/2020

87873 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2113/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

87874 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210108 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

87875 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 267/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
20/03/2021

87876 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 108/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/05/2022

87877 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022

87878 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 90922-TH/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/09/2022

87879 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-28/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

87880 Ống hút phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-34/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022