STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87941 Máy đo OAE, ABR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0309/PL.CT Còn hiệu lực
22/09/2022

87942 Máy đo oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 30021CN/190000014/PCBPL-BYT Công tyTNHH Công Nghệ Phần Mềm Kaopiz Địa chỉ Còn hiệu lực
28/05/2021

87943 Máy đo Oxy tổ chức não và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 06260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

87944 Máy đo Oxy trong máu AUPO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1274/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
28/07/2021

87945 Máy đo Oxy trong máu tại mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/026 Đã thu hồi
18/03/2022

87946 Máy đo Oxy trong máu tại mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/026 Còn hiệu lực
10/10/2022

87947 Máy đo oxy xung đầu ngón tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1255/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Còn hiệu lực
16/08/2021

87948 Máy đo pCO2, pO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2596/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

87949 Máy đo phế dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191257 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Còn hiệu lực
13/04/2020

87950 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021