STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87961 Máy rót paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

87962 Máy sấy tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

87963 Máy siêu âm cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

87964 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2354A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

87965 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1011/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Còn hiệu lực
13/07/2021

87966 Máy sinh thiết chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 383-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

87967 Máy sinh thiết chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 071/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

87968 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 10/VL Còn hiệu lực
12/12/2022

87969 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2020

87970 Máy Tăm Nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM 01/2023/PL-WATERPUSH Còn hiệu lực
28/02/2023