STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87961 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/657 Còn hiệu lực
20/04/2022

87962 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

87963 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 031.22/PL-TVME Còn hiệu lực
16/08/2022

87964 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 02112022/PL-Valve Còn hiệu lực
02/11/2022

87965 Van cầm máu chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 449-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
20/08/2019

87966 Van cầm máu chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM 2022004/HKT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

87967 Van cầm máu loại trượt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 180-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Đã thu hồi
14/04/2020

87968 Van cầm máu loại trượt TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 044-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthcare Đã thu hồi
03/02/2021

87969 Van cầm máu loại trượt TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 046-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare Còn hiệu lực
04/02/2021

87970 Van cầm máu loại trượt USM SM (USM SM Haemostatic Valve) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 433-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Đã thu hồi
25/12/2020