STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87971 Viên nén khử khuẩn Biospot chứa 2.5g NaDCC - 100 viên/hộp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 274/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C Còn hiệu lực
24/07/2019

87972 Viên nén NAXXID® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 91-DVPL/170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
23/09/2019

87973 Viên nén nhai TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2592 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/07/2019

87974 Viên nén REFLACID TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3284-1 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm V&S Việt Nam Còn hiệu lực
14/08/2020

87975 Viên nén SIMICARBO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23121CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển ACM Việt Nam Còn hiệu lực
10/04/2021

87976 Viên nén SIMICARBO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Đã thu hồi
28/07/2021

87977 Viên nén SIMICARBO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

87978 Viên nén đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2637 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/12/2019

87979 Viên nén đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
27/01/2022

87980 Viên nén đặt âm đạo chứa Lactobacilli TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2485 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019