STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87971 Mô tơ hai tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 34/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
20/01/2021

87972 Mô tơ mài TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

87973 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 520/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

87974 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 91/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

87975 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 89/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

87976 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 90/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

87977 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 88/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

87978 Mô tơ tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 705B-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
14/06/2021

87979 Mô tơ vận hành tay khoan nha khoa (ICT motor) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 42.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
06/12/2019

87980 Mỡ tra mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN MQ/TTBYT/PL/01 Còn hiệu lực
11/04/2024