STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87981 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Máy đo nồng độ oxy) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021363/170000164/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
29/03/2022

87982 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Tên thương mại: V-Trust Handheld Pulse Oximeter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23038 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

87983 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87984 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87985 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87986 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87987 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87988 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và đo độ nhớt máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SPELETEI 2605/2022/ SPELETEI Còn hiệu lực
27/05/2022

87989 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máy kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 67221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2021

87990 Máy đo nồng độ oxy cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2406A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022