STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87981 Vít tự khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 751/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/04/2020

87982 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

87983 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

87984 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

87985 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

87986 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

87987 Vít tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

87988 Vít tự tiêu Activa Screw TCP và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2021/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế IMD Còn hiệu lực
06/07/2021

87989 Vít tự tiêu các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

87990 Vít tự tiêu cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0180/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
19/07/2021