STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87991 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 39 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
25/06/2019

87992 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

87993 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 184 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
29/11/2021

87994 Máy đo nồng độ oxy bão hóa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 2502.2022/HMP Còn hiệu lực
25/02/2022

87995 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Máy đo nồng độ oxy) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021363/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

87996 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Máy đo nồng độ oxy) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021363/170000164/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
29/03/2022

87997 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Tên thương mại: V-Trust Handheld Pulse Oximeter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23038 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

87998 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

87999 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

88000 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021