STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88011 Ống nghe khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/057 Còn hiệu lực
01/04/2022

88012 Ống nghe khám bệnh dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 121-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/11/2019

88013 Ống nghe khám bệnh GAMMA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 124/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/01/2021

88014 Ống nghe kiểm tra huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

88015 Ống nghe kiểm tra huyết áp 2 dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

88016 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210003 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VIỆT Còn hiệu lực
12/01/2021

88017 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
18/04/2022

88018 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
21/04/2022

88019 Ống nghe một dây ALPK2 TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 11 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

88020 Ống nghe tim mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021585/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021