STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88021 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

88022 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

88023 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

88024 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

88025 Van tim động mạch chủ TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
17/02/2021

88026 Van trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.3/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
26/10/2022

88027 Van truyền dịch không kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 081 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
06/12/2019

88028 Van truyền dịch không kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0221 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
22/03/2021

88029 Van và bộ van dẫn lưu dịch não tủy các loại và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 714/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

88030 Van xả ngưng 10 bar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190895 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019