STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88031 Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, ống 3ml, kèm 1 que thu mẫu hầu họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1113/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM Còn hiệu lực
05/10/2020

88032 Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, ống 3ml, kèm 1 que thu mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1113/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM Còn hiệu lực
05/10/2020

88033 Môi trường bảo quản, nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

88034 Môi trường bảo quản, nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

88035 Môi trường bắt tinh trùng Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 175/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

88036 Môi trường bắt tinh trùng Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

88037 Môi trường bất động tinh trùng (10% PVP in FertiCult TM Flushing medium) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231106/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

88038 Môi trường bổ sung protein trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

88039 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 16092022 Đã thu hồi
22/05/2023

88040 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 11102022 Đã thu hồi
22/05/2023