STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88041 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018578 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ÂM THANH MỚI Còn hiệu lực
12/12/2019

88042 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 149-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
18/08/2020

88043 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 01/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
04/11/2020

88044 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1740/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC Còn hiệu lực
23/11/2020

88045 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181509 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

88046 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 109/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
22/02/2021

88047 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
24/02/2021

88048 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 18-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
27/05/2021

88049 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

88050 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00120/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Đã thu hồi
22/07/2021