STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88061 Thiết bị hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
03/06/2021

88062 Thiết bị hấp tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 002/GET/1019 Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
04/10/2019

88063 Thiết bị hấp tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 20/170000048/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
01/06/2021

88064 Thiết bị hấp tiệt trùng nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2425A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2022

88065 Thiết bị hấp tiệt trùng nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-009-DENT4YOU Còn hiệu lực
30/11/2022

88066 Thiết bị hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM 01/2022/YTMN Còn hiệu lực
04/07/2022

88067 Thiết bị hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM 02/2022/YTMN Còn hiệu lực
25/07/2022

88068 Thiết bị hỗ trợ chăm sóc và quản lý từ xa F1-F0 cách ly tại nhà TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 654.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/12/2021

88069 Thiết bị hỗ trợ chặn chiều dài mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

88070 Thiết bị hỗ trợ hô hấp nhân tạo (bóng bóp ambu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 052023 Còn hiệu lực
10/04/2023