STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88091 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 11/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

88092 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

88093 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 201223 Còn hiệu lực
05/01/2024

88094 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 201223/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

88095 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

88096 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

88097 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

88098 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC 001/KQPL-QĐ Còn hiệu lực
10/04/2024

88099 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_25042024 Còn hiệu lực
26/04/2024

88100 Máy đo thính lực (Audiometers) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181508 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021