STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88091 Viên đặt âm đạo REVAGINAL OVULES TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 66/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM KHÁNH NGUYÊN Còn hiệu lực
01/04/2021

88092 Viên đặt âm đạo Vitrex Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VM001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIMED Còn hiệu lực
20/12/2019

88093 Viên đặt âm đạo. PERREGYN Ovuli vaginali/ PERREGYN vaginal suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2568 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phú Thái Đã thu hồi
13/06/2019

88094 Viên đặt âm đạo. PERREGYN Ovuli vaginali/ PERREGYN vaginal suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2568 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thái Còn hiệu lực
14/06/2019

88095 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190597-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fansy Đã thu hồi
25/11/2020

88096 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190597 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FANSI Còn hiệu lực
25/11/2020

88097 Viên đặt hậu môn trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K 01/3KP1122 Còn hiệu lực
14/11/2022

88098 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 107/170000001/PCBPL-BYT (2019) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Nam Phú Còn hiệu lực
26/08/2020

88099 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3846-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

88100 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3810-5PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021