STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88201 Máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 470.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

88202 Máy đo thân nhiệt kết hợp xịt dung dịch rửa tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 176.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TBS Còn hiệu lực
26/06/2021

88203 Máy đo thân nhiệt thông minh nhận diện gương mặt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 153-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Igear Còn hiệu lực
15/05/2020

88204 Máy đo thân nhiệt trán TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH HẢI BẰNG Còn hiệu lực
30/05/2020

88205 Máy đo thân nhiệt từ xa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 22/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
21/06/2019

88206 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 367.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

88207 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 376.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

88208 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 437.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2021

88209 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: - Máy chính - Ống dẫn khí - Chăn quấn 16 loại model: IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 095-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

88210 Máy đo thân nhiệt, sử dụng trong y tế và phụ kiện: Máy chính -Ống dẫn khí -Chăn quấn 16 loại model:IOB-001; IOB-002; IOB-003; IOB-004; IOB-005; IOB-006; IOB-007; IOB-008; IOB-009; IOB-010; IOB-011; IOB-012; IOB-013; IOB-014; IOB-015; IOB-016. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 096-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019