STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88211 Ống nghiệm Chân không GLUCOSE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1130/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

88212 Ống nghiệm chân không Heparin TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

88213 ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG K3EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1139/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
03/10/2023

88214 Ống nghiệm chân không lấy máu Vacuum Blood Collection Tube TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 12.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

88215 Ống nghiệm Chân không LITHIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1128/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

88216 Ống nghiệm chân không PAXgene RNA - PAXgene® Blood RNA Tube TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-SM-001/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2021

88217 Ống nghiệm chân không phân tách huyết thanh nhanh (RST) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191138 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

88218 Ống nghiệm chân không Serum TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

88219 Ống nghiệm Chân không SERUM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1131/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

88220 Ống nghiệm Chân không SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1129/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023