STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88261 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 62/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

88262 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10 Còn hiệu lực
23/09/2022

88263 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1321 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

88264 ỐNG MỞ KHÍ QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

88265 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0065-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2023

88266 Ống mở khí quản TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 05-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

88267 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

88268 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 695/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/02/2020

88269 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2283/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

88270 Ống mở khí quản (Loại người lớn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023