STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88261 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

88262 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 08/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
08/08/2022

88263 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 42/120922/KQPL-AMV Còn hiệu lực
05/01/2023

88264 Máy đo tròng kính tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 033/170000113/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/03/2023

88265 Máy đo tròng kính tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 012/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
05/04/2023

88266 Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1488/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam Còn hiệu lực
12/10/2020

88267 Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2590/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

88268 Máy đo và phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

88269 Máy đo và phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL49 Còn hiệu lực
16/05/2022

88270 Máy đo và phân tích chức năng đông máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1421 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
05/08/2019