STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88311 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại cầm tay) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV004/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

88312 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV003/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

88313 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018272 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

88314 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

88315 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

88316 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 100/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/03/2020

88317 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0259/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Còn hiệu lực
07/09/2021

88318 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
13/10/2021

88319 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210779-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
18/10/2021

88320 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210942-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Đã thu hồi
29/11/2021