STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88311 Ống nối dây máy thở cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 45/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

88312 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 04/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
12/01/2023

88313 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần Catheter mount, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019

88314 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần Catheter mount, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 351-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Đã thu hồi
10/11/2020

88315 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V (SAMBRUS-V Disposable Catheter Mount) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

88316 Ống nối dây máy thở cao tần, đa hướng, dùng 1 lần TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 303-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

88317 Ống nối dây máy thở không gập góc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

88318 Ống nối dây thở với nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0242PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
11/06/2021

88319 Ống nối dây truyền, hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1859/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Halico Còn hiệu lực
06/11/2019

88320 Ống nối dây truyền, hút dịch (đầu dây nối) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1859/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Halico Còn hiệu lực
06/11/2019