STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88321 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHOBIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

88322 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Đã thu hồi
18/04/2022

88323 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Còn hiệu lực
18/04/2022

88324 Thủy tinh thể nhân tạo kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420A/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
04/01/2021

88325 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2204-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

88326 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 4-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

88327 Thủy tinh thể nhân tạo không ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophobic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

88328 Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước đơn tiêu cự (Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

88329 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0605/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
10/06/2020

88330 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
28/09/2020