STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88321 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210728-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/11/2021

88322 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2123/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

88323 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2395A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

88324 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1043 Còn hiệu lực
02/03/2022

88325 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-006-Masimo Còn hiệu lực
14/11/2022

88326 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3174-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

88327 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018903 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

88328 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SP02) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2383A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

88329 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1526/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

88330 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2228/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
28/09/2021