STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88401 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 01/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

88402 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

88403 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 10/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

88404 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 05/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024

88405 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT MỸ 1502/2024-VM Còn hiệu lực
29/02/2024

88406 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 110324/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
19/03/2024

88407 Máy đo đường huyết (gồm máy chính và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 252/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

88408 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp 01 máy) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 563/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

88409 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp gồm máy đo, kim lấy máu và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 561/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

88410 Máy đo đường huyết (máy và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021