STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88411 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1139/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2022

88412 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

88413 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

88414 Máy đo độ bảo hòa oxy ( SPO2) cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 39/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

88415 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/250 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ cao Hà Trang Còn hiệu lực
03/08/2021

88416 Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3172021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay Còn hiệu lực
10/08/2021

88417 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 01-HM/IMDK Còn hiệu lực
19/02/2022

88418 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 01-DNN/YONKER Còn hiệu lực
23/02/2022

88419 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại cầm tay) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV004/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

88420 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV003/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019