STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88431 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - MC2™ Two Stage Venous Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

88432 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - MC2™ Two Stage Venous Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

88433 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - MC2™ Two Stage Venous Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 102/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

88434 Ống nối dùng để bơm thuốc, dịch truyền, thuốc cản quang áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01120318 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
03/09/2019

88435 Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 40/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

88436 Ống nối hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

88437 Ống nối hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

88438 Ống nối hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MGS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

88439 Ống nối hút dịch - Yankauer cannula with connector TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
26/08/2020

88440 Ống nối hút dịch - Yankauer cannula with connector TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023