STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88441 Máy đo độ dày giác mạc cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

88442 Máy đo độ giãn cơ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPEXCO 59/NP-2022 Còn hiệu lực
12/10/2022

88443 Máy đo độ giãn cơ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1207.PLB.LGMED.2023 Còn hiệu lực
12/07/2023

88444 Máy đo độ hội tụ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 138-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

88445 Máy đo độ hội tụ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 103-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

88446 Máy đo độ khúc xạ/ Khúc xạ giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH 02-07/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

88447 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 221-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

88448 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 222-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

88449 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190148.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P Còn hiệu lực
11/10/2019

88450 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190149.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P Còn hiệu lực
11/10/2019