STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88451 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-143REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
02/11/2021

88452 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1221 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/11/2021

88453 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/453 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

88454 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM 2022002/HKT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

88455 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 01/2022/HN-PCBPL Còn hiệu lực
17/05/2022

88456 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/130 Còn hiệu lực
08/07/2022

88457 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 984/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

88458 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 63/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

88459 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 64/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

88460 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023