STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88461 Thiết bị phẫu thuật điện dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

88462 THIẾT BỊ PHCN CHI DƯỚI VÀ NHẬN THỨC [DREAM’S BIKE] TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/2203/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
29/03/2021

88463 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Flowtron ACS 900 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 165/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
05/03/2021

88464 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối VenaGo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-01/HL-PCBPL/VenaGo Còn hiệu lực
11/01/2023

88465 Thiết bị phụ kiện máy laser NanoStar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 01122021 Còn hiệu lực
20/05/2022

88466 Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới và nhận thức [Dream’s Bike] TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2136A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT Còn hiệu lực
21/10/2021

88467 Thiết bị phục hồi chức năng tay và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 18/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

88468 Thiết bị phun sương đường mũi dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 638.21/180000026/PCBPL-BYT VIỆN PASTEUR NHA TRANG Còn hiệu lực
10/12/2021

88469 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

88470 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021