STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88491 Thiết bị rửa tay phòng mổ 2 vòi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

88492 Thiết bị rửa vô trùng dụng cụ dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 53/CV-ATC/170000079/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

88493 Thiết bị rửa/ khử khuẩn dụng cụ chứa chất thải con người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PVM-04/PL Còn hiệu lực
23/05/2022

88494 Thiết bị rửa/khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 600/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical Phân Phối Còn hiệu lực
04/06/2020

88495 Thiết bị sạc dùng cho máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210063 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/02/2021

88496 Thiết bị siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH 03/012023/GBM/HOPT-KQPL Còn hiệu lực
10/02/2023

88497 Thiết bị siêu âm cầm tay MX5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 223.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ENABLE STARTUP Còn hiệu lực
11/06/2020

88498 Thiết bị siêu âm hội tụ dạng vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 01/2022/PL-AH Đã thu hồi
09/02/2022

88499 Thiết bị siêu âm kết hợp điện xung trị liệu Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2531/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

88500 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022