STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88501 Máy đo độ tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 23/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

88502 Máy đo độ vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 989/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
05/07/2021

88503 Máy đo độ vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 02-0512/2023/QDM-PL Còn hiệu lực
05/12/2023

88504 Máy đo độ vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT 29022024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

88505 Máy đo độ vàng da Bilirubin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 82/2021/BKQPL-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
18/06/2021

88506 Máy đo độ vàng da Bilirubin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 197a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

88507 Máy đo độ vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/221 CÔNG TY TNHH CAST VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/10/2020

88508 Máy đo độ vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 2410.PLB/LUGIA.2022 Còn hiệu lực
30/10/2022

88509 Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00243/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2021

88510 Máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 298/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/03/2021