STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88511 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-2 PL-TTDV Công Ty TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

88512 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

88513 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 01/PL- NTT Còn hiệu lực
22/08/2022

88514 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2305/CV Còn hiệu lực
25/04/2023

88515 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 20230815/PL Còn hiệu lực
16/08/2023

88516 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2010/CV Còn hiệu lực
28/08/2023

88517 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 10/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
13/09/2023

88518 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 25/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
13/10/2023

88519 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 02/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023

88520 Ống nghiệm lấy máu chân không (các loại) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 02/2023/PL- NTT Còn hiệu lực
04/11/2023