STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88531 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp thể nặng (SCID) ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-043/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
23/12/2021

88532 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp thể nặng (SCID) ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-043/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
28/12/2021

88533 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp thể nặng (SCID) ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-015/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

88534 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc trước sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-015/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
05/03/2020

88535 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc trước sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-017/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

88536 Máy đọc kết quả phân tích nhóm máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-092/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

88537 Máy đọc kết quả phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210614-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/08/2021

88538 Máy đọc kết quả và máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 21HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

88539 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-095-2022 Còn hiệu lực
06/01/2023

88540 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 15PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023