STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88561 MŨ BẢO HỘ NGĂN GIỌT BẮN TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 339-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
02/11/2021

88562 Mũ bảo hộ ngăn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 30/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

88563 Mũ bảo hộ y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 373.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATT Còn hiệu lực
23/08/2021

88564 Mũ chụp tóc y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 544.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
29/10/2021

88565 Mũ cố định xương sọ não sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 123/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
22/02/2021

88566 Mũ dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 28/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/11/2021

88567 Mũ gội đầu/ Mũ gội đầu khô (Shampoo Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ASIMED PL-TTDV/20220001/PCBPL-ASM Còn hiệu lực
21/06/2022

88568 Mũ kính trùm đầu Faceshield TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1606/2021/180000028/ PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Còn hiệu lực
26/08/2021

88569 Mũ liền áo liền quần liền giầy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2077/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà Còn hiệu lực
29/05/2021

88570 Mũ lưỡi chai 8 dải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021