STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88601 Ống nối dạng vặn bằng nhựa ABS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102020-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
08/06/2021

88602 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1859/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Halico Còn hiệu lực
06/11/2019

88603 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181015 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

88604 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

88605 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

88606 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020265/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

88607 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3298-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
02/07/2020

88608 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181295 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020

88609 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 229-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Hasukito Còn hiệu lực
24/12/2021

88610 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 01/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
18/01/2022