STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88611 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 01-04/23/ĐH/170000096/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

88612 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 0108/2023/HAMED Còn hiệu lực
09/08/2023

88613 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

88614 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

88615 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0302/PCBPL-GB Còn hiệu lực
19/01/2024

88616 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 01-02052024/HA-PL Còn hiệu lực
02/05/2024

88617 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 01-06052024/HA-PL Còn hiệu lực
06/05/2024

88618 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 01170/PLB-YTVX Còn hiệu lực
08/05/2024

88619 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190743 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Còn hiệu lực
10/02/2020

88620 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019