STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88621 Ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 034/JMX/0821 Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
01/09/2021

88622 Ống nội soi TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
26/09/2022

88623 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 13/10-2022 Còn hiệu lực
13/10/2022

88624 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI 01/2023/PL Còn hiệu lực
29/03/2023

88625 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072601/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

88626 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072602/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

88627 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 10/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88628 Ống nội soi 0 độ Ø2.7 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

88629 Ống nội soi 0 độ Ø2.7 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

88630 Ống nội soi 0 độ, Ø4 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23091301/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023