STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88631 Thuốc thử cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3532 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

88632 Thuốc thử cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2545 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/06/2019

88633 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-280122 Đã thu hồi
08/02/2022

88634 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-260122 Đã thu hồi
18/02/2022

88635 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILL-003-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

88636 Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-170/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

88637 Thuốc thử cộng hợp trong xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

88638 Thuốc thử dibucaine đo hoạt tính Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3468/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

88639 Thuốc thử dùng cho máy giải trình tự DNA/RNA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 002-2023/CBPL-SR Còn hiệu lực
03/04/2023

88640 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2552 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019