STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88631 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190150.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P Còn hiệu lực
11/10/2019

88632 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1616/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Còn hiệu lực
06/11/2020

88633 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 27-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
22/12/2020

88634 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 27-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
23/12/2020

88635 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 46-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/08/2021

88636 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 01-04/23/ĐH/170000096/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

88637 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 0108/2023/HAMED Còn hiệu lực
09/08/2023

88638 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

88639 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

88640 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0302/PCBPL-GB Còn hiệu lực
19/01/2024